Groepsbegeleiding

Begeleiding

Al jaren zien we dat niet iedereen de begeleiding vindt binnen grotere organisaties die hij of zij nodig heeft. Juist voor deze doelgroep bieden wij maatwerktrajecten. 

Om begeleide werkplekken te faciliteren voor jong volwassenen die vastlopen in de maatschappij of in hun leven, is ons koffiehuis opgestart. 

We richten ons hierbij op jong volwassenen die niet binnen de reguliere activerende werkplekken passen. We bieden maatwerktrajecten aan van maximaal een jaar, waarbij we laagdrempelig insteken en stapsgewijs opbouwen. Zo kan het zijn dat iemand begint met wekelijks een kop koffie te drinken. Dan leert om elke dag een kop koffie te zetten. En opbouwt naar meedraaien in het koffiehuis. Om als het jaar is afgerond en de wens er is, in te stromen bij een betaalde baan.

Specialistische groepsbegeleiding

We werken veel vanuit individuele begeleiding. Dit bouwen we op naar groepjes van 2 tot 4 jong volwassenen per keer. Zo krijgt ieder individu passende begeleiding binnen een vast groepje bekenden. Door de relatie die we opbouwen, kennen we onze clienten goed. We werken samen in de catering of achter de bar en hebben daardoor oog voor wat er bij iemand speelt. Zo kunnen we iets ter plekke bespreken of ergens in oefenen. We bieden hulp aan en sturen bij, passend bij hun leefwereld en in voortdurende afstemming op waar ze op dat moment zijn. Onze werkwijze ligt erg in lijn met de Presentiebenadering. Verder maken we gebruik van jarenlange ervaring bij Pluryn en van verschillende methodieken, zoals NLP en integratieve coaching.

We zijn een kleine stichting die werkt vanuit dromen, wensen en persoonlijke interesses. Wij geloven namelijk dat je vanuit jouw eigen interesses sneller in je kracht komt te staan. Onze expertise ligt bij het begeleiden van jongeren met Autisme, ADHD, HSP, PTSS en jongeren uit complexe probleemgezinnen. Wij denken in mogelijkheden en kansen en geloven dat elk traject passend te maken is als je creatief denkt.