De stichting

De stichting

Stichting Toos heeft tot doel een veilige & inspirerende plek te bieden, waar mensen uit alle hoeken van de samenleving kunnen komen, zichzelf kunnen zijn en anderen kunnen ontmoeten. 

Om dat te kunnen realiseren, zijn we ons koffiehuis gestart. Een koffiehuis als verbindende plek in de wijk met de sfeer van een huiskamer. Wij geloven in het pricipe van Ubuntu. Jij bent omdat ik ben. Een plek waar hulpverlening en de maatschappij elkaar ontmoeten. 

Het doel is om een plek te creeren voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar. We richten ons op een "vergeten" doelgroep. Jongeren die vastlopen in de eigen ontwikkeling. We bieden hierin maatwerk. Jongeren blijven maximaal een jaar bij ons. In dit traject werken we aan persoonlijke doelen. Op het gebied van arbeidsvaardigheden, het bieden van structuur en ontdekken van je persoonlijke ambities. Dit middels verschillende coachingstechnieken en activiteiten en trainingen die gebaseerd zijn op persoonlijke ontwikkeling. Voor meer informatie kom langs of stuur een mailtje (info@stichtingtoos.nl). 

Het koffiehuis vormt tevens uitvalsbasis voor andere initiatieven en activiteiten in samenwerking met de wijk en met organisaties die onze grondtoon delen: mogen zijn zoals je bent, kijken vanuit het hart & ieder de kracht in zichzelf laten ontdekken. Lopende initiatieven zijn:

  • Met een vaste groep Boulderen we 2x in de week bij GRIP

  • We gaan meerdere keren per jaar surfen bij The Shore in Scheveningen

  • We lopen een Verdiepende wandeltocht langs de route van de Walk of Wisdom voor jongvolwassenen

Via deze activiteiten ervaren clienten dat ze ook op een andere plek in de samenleving zich veilig kunnen voelen en leren ze onder begeleiding hun eigen grenzen kennen. 

Projecten

De winst die het koffiehuis maakt wordt volledig ingezet voor projecten in Nijmegen en in het buitenland. Om ook daar voor kansarme jongeren te faciliteren in een toekomst. Op die manier dragen clienten met hun werk ook bij aan een beter leven voor leeftijdsgenoten. We richten ons qua buitenlandse projecten vooral op Indonesië, Nicaragua en Portugal.

Sportproject Indonesië

In Indonesië Bukkitingi, leven veel kinderen in armoede. In december 2021 hebben we een sportclub gesteund, die speciaal is voor arme kinderen. Ze hebben van het geld meerdere sportspullen kunnen aanschaffen; Schoenen om te kunnen voetballen en spullen voor het boksen. Zodat iedereen recht en een kans heeft om mee te doen aan de samenleving.

                
 

Bril Project Nicaragua

In Februari 2022 Sponsort Toos met de opbrengst van onze 'koffie á la Hanke' speciaal aangemeten brillen voor twee zeer slechtziende jongens. Er komt een grote droom uit, met deze brillen zullen ze weer naar school kunnen en de lesstof op het bord kunnen zien! Dank aan alle drinkers van onze 'koffie á la Hanke'. Deze koffie verkopen wij, denkend aan onze vriendin Hanke die sprankelend in het leven stond en veel te vroeg overleed.